UE Flag

„GAIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-111, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6. Uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20-0007/18 pn. „Realizacja strategii wzorniczej gwarancją budowy silnej i rozpoznawalnej marki przedsiębiorstwa Gaia” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0007/18-00 z dnia 01.10.2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Celem projektu jest zwiększenie potencjału innowacyjności firmy Gaia w zakresie zarządzania wzornictwem w firmie poprzez wdrożenie do produkcji nowej linii bieliźniarskiej oraz wzrost rozpoznawalności marki.
Planowanymi efektami realizacji projektu są:

  • -Rozwój wzornictwa w firmie, dzięki opracowaniu i wdrożeniu do produkcji nowej linii bieliźniarskiej, o wyróżniającej się stylistyce i funkcjonalnościach.
  • -Wdrożenie innowacji produktowej.
  • -Wzrost przychodów poprzez sprzedaż nowych produktów.

Wartość projektu: 954 940,65 zł
Dofinansowanie 423 804,65 zł

Strategia wzornicza

GAIA Sp. z o. o. uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.05.00-20-0005/20 pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy "GAIA Sp. z o. o.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20-0005/20-00 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Wartość projektu: 341 577,84 zł
Dofinansowanie: 341 577,84 zł