UE Flag
Logo GAIA

1. Właścicielem sklepu internetowego jest „GAIA Sp. z o.o.” z siedzibą w Białymstoku, ul. Elewatorska 29, 15-620 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000225494, NIP: 542-243-86-03, REGON 050586395, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000 zł, w pełni opłacony (Sprzedawca).

2. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:
tel. 85 664 23 07
fax. 85 664 13 06
e-mail sklep@gaia.com.pl