UE Flag
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.gaia.com.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży bielizny damskiej. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Rzeczypospolitej Polski.
 2. Niniejszy regulamin dotyczy sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z 22.07.2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 141, poz. 1176). Zamawiający towar w sklepie internetowym Klient powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. W trakcie składania zamówienia Klient zostanie poproszony o zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu za pośrednictwem udostępnionej funkcjonalności tzw. check–box.
 3. Właścicielem sklepu internetowego jest „GAIA Sp. z o.o.” z siedzibą w Białymstoku, ul. Waryńskiego 26, 15–461 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000225494, NIP: 542-243-86-03, REGON 050586395, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.400.000 zł, w pełni opłacony (Sprzedawca)
 4. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w następujący sposób:
  1. Telefonicznie pod numerem: 85 65 38 985, 607 987 689
  2. Drogą mailową na adres: sklep@gaia.com.pl
  3. Listownie na adres 15-461 Białystok, ul. Waryńskiego 26
 5. Przedmiotem działalności jest sprzedaż bielizny damskiej
 6. Ceny oferowanych produktów podane są na stronie internetowej przy poszczególnych pozycjach towarowych. Podane ceny są cenami brutto (obejmują podatek VAT) w złotych polskich.
 7. Dodatkowo przy wysyłce towaru doliczany jest do ceny produktu koszt wysyłki (nie dotyczy odbioru osobistego).
 8. Koszt wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztu wysyłki pojawia się w trakcie składania zamówienia, w zależności od wybranej opcji. Wysyłka następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę pełnej zapłaty za zamówiony towar.
 9. Towar, w zależności od wyboru Klienta, dostarczany jest w następujący sposób:
  1. Poczta Polska – orientacyjny termin dostawy: do 5 dni roboczych
  2. Kurierem – orientacyjny termin dostawy: następny dzień roboczy
  3. Odbiór osobisty w sklepie „Gaia” w Galerii C.H. Alfa, ul. Świętojańska 13, Białystok, II pietro, sklep 42
  4. Paragon lub faktura VAT wystawiane są po otrzymaniu zapłaty przez sprzedawcę i dostarczane z towarem
  5. Sposób odbioru przesyłki od Przewoźnika (Poczta Polska, firma kurierska) określa Przewoźnik
 10. Podane na stronie internetowej sklepu w chwili składania zamówienia ceny produktów są wiążące. Wszystkie produkty znajdujące się aktualnie w ofercie sklepu internetowego są dostępne.
 11. Zapłata za zamówiony towar następuje w formie:
  1. Kartą kredytową
  2. Przelewem
  3. W systemie PayPal
 12. Paragon lub faktura VAT wystawiane są po otrzymaniu zapłaty przez sprzedawcę i wysyłane z towarem.
 13. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od otrzymania towaru, wykonywane poprzez złożenie oświadczenia na piśmie (wzór oświadczenia w pliku pdf). Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (wskazane listem poleconym). W razie odstąpienia od umowy uważana jest ona za niezawartą, a Klient zwolniony jest od wszelkich zobowiązań, z zastrzeżeniem poniższego. To co strony świadczyły, w tym towar objęty zwrotem, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odstąpienie od umowy może dotyczyć całości lub jej części.
 14. Zwrot towaru powinien zostać dokonany na adres: „Gaia sp. z o.o.”, ul. Waryńskiego 26, 15-461 Białystok. Przesyłka powinna zostać nadana w sposób zabezpieczający zwracany towar. Zwrot pieniędzy przez Sprzedawcę zostanie dokonany na konto podane przez Klienta wraz z oświadczeniem o odstąpieniu, w terminie określonym w p. 13 (14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu).
 15. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). Koszt przesyłki pokrywa Klient. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 16. Warunki reklamacji:
  1. Reklamacji podlegają zakupione produkty jeżeli w chwili wydania są niezgodne z umową
  2. Jeżeli produkty są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę bądź wymianę na nowe, chyba że naprawa lub wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów
  3. Klient traci powyższe uprawnienia, jeżeli zawiadomi sprzedawcę o niezgodności po upływie 2 miesięcy od jej stwierdzenia. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową w razie jej stwierdzenia w terminie do 2 lat od daty wydania towaru. Termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru
  4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza uprawnień Klienta z tytułu niezgodności towaru z umową jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie poinformował o niej Klienta
  5. Reklamowane produkty należy odesłać na adres sprzedawcy: ul. Waryńskiego 26, 15-461 Białystok albo dostarczyć pod ten adres bezpośrednio
  6. Reklamacje sprzedawca rozpatruje w terminie do 14 dni kalendarzowych
  7. W przypadku, gdy reklamacja okaże się uzasadniona, produkt zostanie wymieniony bądź naprawiony, a gdy okaże się to niemożliwe bądź wymagające nadmiernych kosztów, sprzedawca zwróci pieniądze na wskazany przez Klienta rachunek wraz ze zwrotem uzasadnionych kosztów przesłania produktu do reklamacji
 17. Do zawarcia umowy (dokonania zakupu) konieczne są do wykonania następujące czynności:
  1. Złożenie na stronie zamówienia
  2. Wybór sposobu dostawy oraz płatności
  3. Uzgodnienie szczegółów (jeżeli dotyczy)
  4. Zaakceptowanie regulaminu
  5. Przedpłata pełnej ceny produktu wraz z kosztami przesyłki
 18. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega prawu polskiemu.
 19. Ochrona danych osobowych:
  1. Dane osobowe Klienta podane w trakcie składania zamówienia zostają umieszczone w bazie sprzedawcy. Dane te mogą być przetwarzane przez sprzedawcę tylko w celu realizacji zamówienia Klienta. Klient wyraża na to zgodę w trakcie składania zamówienia
  2. Administratorem danych osobowych jest „Gaia Sp. z o.o.” z siedzibą w Białymstoku, ul. Waryńskiego 26, 15-461 Białystok
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 833) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Klient ma pełne prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania i usunięcia
 20. Wszelką korespondencję należy kierować pod adresem jak w punkcie 16e.