UE Flag

Wymiana towaru

Każda wymiana traktowana jest jak zwrot, należy odesłać niewłaściwy produkt opierając się na zasadach zwrotu. Na nowe produkty złożyć oddzielne zamówienie i opłacić je łącznie z kosztami wysyłki - niezależnie od odesłanego towaru.

Przejdź do karty zwrotu towaru.